ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಂಕಿಅಂಶ

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಗಳು

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18      

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

1

ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಪುಟ್ (ಎಂ.ಯು ಗಳಲ್ಲಿ)

5995.61

6084.89

6256.07

7204.35

6670.10

7225.70

7208.30

7223.68

7537.42

7282.06

2

ಒಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ (ಎಂ.ಯು ನಲ್ಲಿ)

5112.33

5240.07

5389.16

6260.28

5798.11  

6355.57

6406.55

6302.83

6684.20

6537.98

3

ಮೀಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ (ಎಂ.ಯು ನಲ್ಲಿ)

2843.70

3004.68

3177.25

3117.15

3312.80

3500.74

3503.95

3394.36

3744.21

3887.40

4

ಅನ್ ಮೀಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ (ಎಂ.ಯು ನಲ್ಲಿ)

2268.63

2235.39

2211.91

3143.12

2485.32

2854.83

2902.60

2908.47

2939.99

2650.58

5

ವಿತರಣಾ ನಷ್ಟ

14.73

13.80

13.86

13.10

13.20

12.042

11.123

12.75

10.4

9.13

6

ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

2452.54

2693.04

2892.86

3518.77

3580.86

4156.33

4354.65

4367.65

4874.20

5559.59

7

ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)  

2399.16

2551.06

2939.17

3438.2

3589.64

3979.82

4191.72

4268.41

4774.95

5342.65

8

ಎ.ಟಿ & ಸಿ ನಷ್ಟ

16.59

15.76

16.19

15.10

12.98

15.78

14.45

14.73

13.11

 11.36

9

ಒಟ್ಟು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು

74029

84086

94258

106280

 116334

 128605

 139942

155459

164018

172689

10

ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾವರಗಳು (ಎಲ್ಲಾ ಜಕಾತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ)

2635503

2735802

2849940

2964880

3059822

3165053

3294400

3419960

3583588

3695505

11

ಒಟ್ಟು ಗ್ರಹಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಗಳು (ಎಲ್ ಟಿ-2 & ಹೆಚ್ ಟಿ-4)

1563069

1626213

1701767

1775827

1830999

1896948

1982619

 2052608 2150244 2233596

12

ಒಟ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಾವರಗಳು (ಎಲ್ ಟಿ-3 & ಹೆಚ್ ಟಿ-2ಬಿ)   

187158

198018

215224

226571

237300

246887

257717

269082  286309 299315

13

ಒಟ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರಗಳು (ಎಲ್ ಟಿ-5 & ಹೆಚ್ ಟಿ-2ಎ)   

33547

35276

38297

39711

41276

42796

44159

45259  50259 51906

14

ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಸ್ಥಾವರಗಳು (ಎಲ್ ಟಿ-4)   

290097

305712

324144

345783

367033

387268

406380

434042  457765 477905

15

ಒಟ್ಟು ಬಿಜೆ/ಕೆಜೆ ಸ್ಥಾವರಗಳು (ಎಲ್ ಟಿ-1)   

496802

497469

497094

496789

495724

492955

492181

491915  489662 489263

16

ಒಟ್ಟು ಬೀದಿ ದೀಪ/ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸ್ಥಾವರಗಳು (ಎಲ್ ಟಿ-4)   

37900

40752

42668

45547

48583

51711

54041

56014  58394 60589

17

ಒಟ್ಟು ಇತರೇ ಜಕಾತಿಯ ಸ್ಥಾವರಗಳು (ಎಲ್ ಟಿ-7+ ಹೆಚ್ ಟಿ 3(ಎ)+ ಹೆಚ್ ಟಿ 3(ಬಿ))   

26930

32354

30746

34652

38627

46488

57303

71040  90955 82931

18

ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಎಮ್ ಯೂ ಗಳಲ್ಲಿ (ಎಲ್ ಟಿ-2 & ಹೆಚ್ ಟಿ-4)

802.11

860.64

902.86

955.57

977.53

995.82 1034.96 1084.40  1121.34 1117.73

19

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಎಮ್ ಯೂ ಗಳಲ್ಲಿ (ಎಲ್ ಟಿ-3 & ಹೆಚ್ ಟಿ-2ಬಿ)   

337.68

390.98

366.746

396.69

415.68

 430.83

453.88

369.90  420.94 498.25

20

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಎಮ್ ಯೂ ಗಳಲ್ಲಿ (ಎಲ್ ಟಿ-5 & ಹೆಚ್ ಟಿ-2ಎ)   

885.58

883.00

931.809

775.32

809.74

 911.32  816.47 727.04  921.54 1071.62

21

ಕೃಷಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಎಮ್ ಯೂ ಗಳಲ್ಲಿ

2359.78

2304.99

2319.579

3161.7

2560.75

2906.32

2955.11

2970.19  2991.6 2697.84

22

ಬಿಜೆ/ಕೆಜೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಎಮ್ ಯೂ ಗಳಲ್ಲಿ (ಎಲ್ ಟಿ-1)   

77.09

90.33

102.750

102.19

121.84

130.28

132.13

129.68  124.39 112.32

23

ಬೀದಿ ದೀಪ/ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸ್ಥಾವರಗಳ    ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಎಮ್ ಯೂ ಗಳಲ್ಲಿ  (ಎಲ್ ಟಿ-4)   

599.01

645.35

683.259

741.97

770.13

813.07

848.27

853.08  891.33 885.75

24

ಒಟ್ಟು ಇತರೇ ಜಕಾತಿಯ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಎಮ್ ಯೂ ಗಳಲ್ಲಿ (ಎಲ್ ಟಿ-7+ ಹೆಚ್ ಟಿ 3(ಎ)+ ಹೆಚ್ ಟಿ 3(ಬಿ))   

51.08

64.78

98.20

126.84

142.44

167.93

165.72

168.53  213.06 154.47

25

ಹೆಚ್ ಟಿ ಮಾರ್ಗ ( ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)

37492.56

42657.54

46981.34

51453.96

 54768

 58613.94

 62227.32

65886.34  67975.94 69785.24

26

ಎಲ್ ಟಿ ಮಾರ್ಗ ( ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)

73278.08

75117.25

79377.80

81570.72

 83313

 85693.51  88590.08 91100.22  92593.66 94339.30

27

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

2856

1310

748

1473

 1170

 457 692  322  123 170

28

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

3455

1778

2049

3020

 3031

 3081 2993  2333  2222 1395

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-08-2023 03:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080