ಸಕಲೇಶಪುರ ವಿಭಾಗ

ಸಕಲೇಶಪುರ ವಿಭಾಗ 
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಸಕಲೇಶಪುರ-573127
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9480841177     eeeskp@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9480810365     aeeskpdiv@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841255      
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9480810395     aoskp@cescmysore.org
ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ -573134
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994957 08170-244178   aeeskl@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810357      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಕಲೇಶಪುರ 9448994958 08170-244178   sosakaleshpura@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬಾಳುಪೇಟೆ 9448994959 08170-249146   sobalupete@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಯೆಸ್ಲೂರು 9448994960 08170-278255   soyeslur@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹನಬಾಳು 9448994921 08170-240969   sohanbalu@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೆತ್ತೂರು 9449598692     sohethur@cescmysore.org
8 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಕಲೇಶಪುರ 9480810334      
ಆಲೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಆಲೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಆಲೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ -573213
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994954 08170-218233   aeeallur@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810347      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು- ಆಲೂರು 9448994956 08170-218233   soalur@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಗ್ಗೆ 9448994955 08173-219213   somagge@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಪಾಳ್ಯ 9449598632     sopalya@cescmysore.org
6 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಆಲೂರು 9480810331      
ಬೇಲೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಬೇಲೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮುಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ -573115
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994950 08177-222223   aeebelur@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841198      
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)        
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬೇಲೂರು 9448994951 08177-222223   sobelur@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಳೆಬೀಡು 9448994952 08177-273238   sohalebeedu@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು- ಅರೆಹಳ್ಳಿ 9448994953 08177-271395   soarehalli@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ತೊಳಲು 9449598635     sotholalu@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಗರೆ 9449598693 08177-258140   sohagare@cescmysore.org
8 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೇಲೂರು 9480810332      

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-07-2020 11:42 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin