ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 2021-22

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಶಾಖೆ

ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  11-06-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 934ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1497 (ಡಿ), ಮೆ|| ಉಮಾಶಂಕರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.CYS -370-ದಿನಾಂಕ -05-06-2021 05-06-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1502, ಮೆ|| ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ .3372-80-ದಿನಾಂಕ -05-06-2021 05-06-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.22ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.cys-350-dated-01-06-2021 01-06-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 10.00ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ  29-05-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 951ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕೋವಿಡ್ ವೈರಾಣುವಿನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯ ನಂತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ   28-09-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 1.01ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2016 ನ್ನು ಚಾವಿಸನಿನಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 

28-09-2021

ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ

584ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ1  ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 74 ಮತ್ತು 76 ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

29-05-2021

ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ

1.30ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನ/ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 24X7 ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-320-dated-28-05-2021

28-05-2021

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ

7.65.ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 44 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಾನದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕುರಿತು

27-05-2021

ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ

234ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1334, ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. 2832-34-ದಿನಾಂಕ -26-05-2021

26-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

628ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1363, ಮೆ / ರಾಜಶ್ರೀ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ .2838-40-ದಿನಾಂಕ -26-05-2021

26-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.08ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1332, ಮೆ / ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .2841-43-ದಿನಾಂಕ -26-05-2021

26-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.10ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1428, ಮೆಸಸ್ ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ .2847-50-ದಿನಾಂಕ -26-05-2021

26-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1320, ಮೆ|| ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ .2851-53-ದಿನಾಂಕ -26-05-2021

26-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-296-ದಿನಾಂಕ-20-05-2021

20-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

5.33ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂಗಾರು ಮುಂಚಿತ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ದತೆಯ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ ೨೫-೦೫-೨೦೨೧ ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೩೬ ವಿಕಾಸಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳ ನಡಾವಳಿ 

24-05-2021

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ

15.6ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ರಚನೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-301-ದಿನಾಂಕ-21-05-2021

21-05-2021

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ

717ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

Job Work ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ದುರಸ್ತಿ (TC Repair) ಹುಂಡಿ (Vendor Wise) ವಿವರಗಳಿಗೂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 26.604 ರಲ್ಲಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

20-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ

2.36ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1336, ಮೆ|| ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.2457-59-dated-17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.13ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1336, ಮೆ|| ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. 2480-82-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.13ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1397, ಮೆ|| ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. 2466-68-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1304, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ .2475-77-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1338, ಮೆ|| ಸುಮನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .2472-74-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1315, ಮೆ / ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ .2460-62-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.15ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1318, ಮೆ|| ಎಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು .2478-79-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.15ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1383, ಮೆ / ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. 2463-65-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ 

15-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

946ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ - 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

13-05-2021

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ

337ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

287ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1356, ಮೆ / ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .2228-30-ದಿನಾಂಕ -11-05-2021

11-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.13ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1354, ಮೆ|| ಎಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು .2231-33-ದಿನಾಂಕ -11-05-2021

11-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.11ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1358, ಮೆ / ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .2234-36-ದಿನಾಂಕ -11-05-2021

11-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.09ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1352, ಮೆ|| ಸುವರ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .2237-39-ದಿನಾಂಕ -11-05-2021

11-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.08ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1322, ಮೆ / ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .2225-27-ದಿನಾಂಕ -11-05-2021

11-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.02ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ:ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ  ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

02-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

392ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಯ ಸಂಭವನೀಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ವಿವರ 

29-04-2021

ಕನ್ನಡ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 

15ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1330, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಚರ್ .1188-90-ದಿನಾಂಕ -22-04-2021

22-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.15ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1365, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .1185-87-ದಿನಾಂಕ -22-04-2021

22-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.10ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1436, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .1194-96-ದಿನಾಂಕ -22-04-2021

22-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.04ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1398, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .1197-99-ದಿನಾಂಕ -22-04-2021

22-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

883ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1362, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .1191-93-ದಿನಾಂಕ -22-04-2021

22-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1420, ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ .1354-56-ದಿನಾಂಕ -26-04-2021

26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1311, ಮೆ|| ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ .1200-202-ದಿನಾಂಕ -22-04-2021

22-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.05ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1418, ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ .1350-53-ದಿನಾಂಕ -26-04-2021

26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.11ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1374, ಮೆ|| ಸುಮನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .1357-59-ದಿನಾಂಕ -26-04-2021

26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.10ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1393, ಮೆ|| ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .1360-62-ದಿನಾಂಕ -26-04-2021

26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1430, ಮೆ|| ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .1363-65-ದಿನಾಂಕ -26-04-2021

26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.07ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ:ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ  ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

767ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

3.1 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

1.82ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಿಗಮ ಕಛೆರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.1222-25-dated-22-04-2021

22-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

768ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ವಿನಾಯಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .26352-55-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

712ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕೆ ಆರ್ ಪೆಟ್ .809-12-ದಿನಾಂಕ -16-04-2021

16-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.07ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ 

21-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

739ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಹಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ

138ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

19-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

465ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ:ಕೋವಿಡ್-19 ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು

17-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

258ಕೆಬಿ 

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ:ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19 ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೊಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

17-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

150/538 ಕೆಬಿ 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

 

ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆ|| ಎನ್ ಜಿ ಇ ಎಫ್.734-35-ದಿನಾಂಕ -15-04-2021

15-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

545ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1434, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಚರ್ .693-95-ದಿನಾಂಕ -12-04-2021

12-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.11ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1400, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .690-92-ದಿನಾಂಕ -12-04-2021

12-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.07ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಯಲಂದೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ .26141-43-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.38ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ನಂಜನಗುಡು -2 ಉಪ ವಿಭಾಗ.26144-46-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.40ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ.26138-40-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.42ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಶ್ರೀ ನಿಮಿಶಾಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕುಶಲನಗರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ  .26174-76-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.36ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಗುರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಎಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ .26171-73-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.38ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ.26162-64-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.38ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸರಗುರು ಉಪವಿಭಾಗ .26168-70-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.37ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮ. ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹರದಾನಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ.26150-52-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.40ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ .26159-61-31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.39ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮ. ಬೇಗುರು ಉಪವಿಭಾಗ .26156-58-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.40ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ .26147-49-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.35ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗ .26180-82-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.36ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಮಂಜುನಾಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ .26165-67-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.39ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ/ ಮಧು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಕುಶಲನಗರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ .26177-79-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.36ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ/ ಈಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ.26153-55-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.40ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ (CAPEX) ಮಧ್ಯಂತರ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ.cys-65-ದಿನಾಂಕ-12-04-2021

12-04-2021

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

1.75ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1365, ಮೆ / ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.404-06-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1437, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .392-94-ದಿನಾಂಕ-07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1399, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .389-91-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.13ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1315, ಮೆ / ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ .563-65-ದಿನಾಂಕ -08-04-2021

08-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.00ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1358, ಮೆ / ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .560-62-ದಿನಾಂಕ -08-04-2021

08-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

782ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1385, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.504-04-dated-08-04-2021

08-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

919ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1422, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .470-72-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

797ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1304, ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ .398-400-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.17ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1343, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ 

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.13ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1443, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ 

08-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

879ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1369, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ 

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

734ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1334, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ.480-82-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

677ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1337, ಮೆ / ಶಾರದಂಬ ಹ್ಯಾಲೋ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ .477-79-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

870ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1318, ಮೆ|| ಎಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ .473-76-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

897ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ರೈತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ TSP,SCP ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-32- ದಿನಾಂಕ-07-04-2021 

07-04-2021

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

506ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿನಾಕಾರಣ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಗೆ  ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು.cys-31-ದಿನಾಂಕ-07-04-2021

07-04-2021

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

725ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಚಾಮುಂಡೀಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮದ ಅಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ''ಸಿ'' ಮತ್ತು ''ಡಿ'' ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ

26-03-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

958ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ / ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ .25379 (ಎ) ದಿನಾಂಕ -24-03-2021

24-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.43ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ /  ಆರ್.ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್.25378 (ಎ) ದಿನಾಂಕ -24-03-2021

24-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.48ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್.22294-97-ದಿನಾಂಕ-31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

723ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. .22298-301-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

734ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಗಾಗಿ ಕೆಇಬಿ, ಆರ್ & ಪಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.cys-1841-ದಿನಾಂಕ:31.03.2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

1.53ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ತ್ರಿವರ್ಣಕ್ಷಾರ ಸೂಚಕ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ.209-10-ದಿನಾಂಕ-05-04-2021

05-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

649ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸುತ್ತೋಲೆ -cys-12-ದಿನಾಂಕ-05-04-2021

05-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

875ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-06-2021 04:36 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ