ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಭಾಗ

ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ನಾಗಮಂಗಲ-571432
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994727 08234-286945 08234-286945 eeengl@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  9480816902     aeeongldiv@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9449598549      
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9448499945 08234-286946 08234-286945 aongl@cescmysore.org
5 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಂತರೀಕ ಪರಿಶೋಧನೆ)       aoiangl@cescmysore.org
ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಟಿ. ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ -571432
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994906 08234-286045   aeengl@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು -ನಾಗಮಂಗಲ ಟೌನ್ 9448994907 08234-286045   sonagamangala@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಚೀನ್ಯ 9448994728 08234-280515   socheenya@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ದೇವಲಪುರ 9448994729 08234-281711   songldevlapura@cescmysore.org
ಬೆಳ್ಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ -571418
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598641 08234-288219   aeebellur@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬೆಳ್ಳೂರು 9448994908 08234-287519   sobellur@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ 9448994909 08234-284221   sobindiganavile@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕದ್ಬಳ್ಳಿ 9449598642 08234-289091   sokadabahalli@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-09-2020 05:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin