ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ

ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಮಂಡ್ಯ-571401
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994730 08232-225301   eeemdy@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)(ಸ್ಟೋರು)       aeeomdydiv@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪಿ & ಸಿ)        
4 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)        
5 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9448499943 08232-222225   aomdy@cescmysore.org
6 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಂತರೀಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) 9448994923 08232-238132   aoiamdy@cescmysore.org
7 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್)       aeeltmdydiv@cescmysore.org
8 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ 9449598655      
ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ-571401
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994829 08232-299644   aeecsdmdy@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 9448994830 08232-225995   somcroad@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶುಗರ್ ಟೌನ್ 9448994831 08232-225995   sosugar@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು -ಗೂತಲು 9448994832 08232-227393   soguthalu@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೊಸಳ್ಳಿ 9448994834 08232-220095   sohosahalli@cescmysore.org
ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ 1)
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ-571401
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994835 08232-221321   aeekothathi@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶಿವಳ್ಳಿ 1 9448994836 08232-231102   soshivalli1@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶಿವಳ್ಳಿ 2 (ವಿ.ಸಿ ಫಾರಂ) 9448994837 08232-277235   soshivalli2@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೊತ್ತತ್ತಿ Û 1 9448994838 08232-296040   sokothathi1@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೊತ್ತತ್ತಿ 2 (ತಗ್ಗಳ್ಳಿ) 9449598681 08232-231318   sokothathi2@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ದುದ್ದ        
ಕೆರಗೂಡು ಉಪ ವಿಭಾಗ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ 2)
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಕೆರಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ-571401
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994839 08232-222680   aeekeragodu@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೀಲಾರ 1 9448994840 08232-270025   sokeelara1@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಾತನೂರು 9448994841     sosathnur@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬಸರಾಳು 9480810339     sobasaralu@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೆರಗೂಡು  9448994843     sokeragudu@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-07-2020 12:09 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin