ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ

ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಮಂಡ್ಯ-571401
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994730 08232-225301   eeemdy@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)(ಸ್ಟೋರು)  8277883833     aeeomdydiv@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪಿ & ಸಿ)        
4 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)  9035689538      
5 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9448499943 08232-222225   aomdy@cescmysore.org
6 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಂತರೀಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) 9448994923 08232-238132   aoiamdy@cescmysore.org
7 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816948      
8 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂತರೀಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) 9480816949      
9 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್)       aeeltmdydiv@cescmysore.org
10 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ 9449598655      
ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ-571401
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994829 08232-299644   aeecsdmdy@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816950      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 9448994830 08232-225995   somcroad@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶುಗರ್ ಟೌನ್ 9448994831 08232-225995   sosugar@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು -ಗೂತಲು 9448994832 08232-227393   soguthalu@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೊಸಳ್ಳಿ 9448994834 08232-220095   sohosahalli@cescmysore.org
ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ 1)
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ-571401
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994835 08232-221321   aeekothathi@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶಿವಳ್ಳಿ 1 9448994836 08232-231102   soshivalli1@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶಿವಳ್ಳಿ 2 (ವಿ.ಸಿ ಫಾರಂ) 9448994837 08232-277235   soshivalli2@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೊತ್ತತ್ತಿ Û 1 9448994838 08232-296040   sokothathi1@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೊತ್ತತ್ತಿ 2 (ತಗ್ಗಳ್ಳಿ) 9449598681 08232-231318   sokothathi2@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ದುದ್ದ        
ಕೆರಗೂಡು ಉಪ ವಿಭಾಗ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ 2)
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಕೆರಗೋಡು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ-571401
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994839 08232-222680   aeekeragodu@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೀಲಾರ 1 9448994840 08232-270025   sokeelara1@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಾತನೂರು 9448994841     sosathnur@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬಸರಾಳು 9480810339     sobasaralu@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೆರಗೂಡು  9448994843     sokeragudu@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-08-2021 05:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080