ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ

ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಮಡಿಕೇರಿ-571201
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598601 08272 224701 08272-222665 eeemdk@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 9449598541     aeemdkdiv@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810367      
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9449598559 08272-225650   aomdk@cescmysore.org
5 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಂತರೀಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) 9449598649 08272-222665   aoiamdk@cescmysore.org
6 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816945      
7 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಹೆಚ್.ಟಿ ರೇಟೀಂಗ್) 9449598629     aeehtmdk@cescmysore.org
8 ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಹೆಚ್.ಟಿ ರೇಟೀಂಗ್) 9480837544      
9 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟೀಂಗ್) 9480837511     aeeltmdk@cescmysore.org
10 ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟೀಂಗ್) 9480810399      
11 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟೀಂಗ್) 9480810398      
12 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಜಾಗೃತ ದಳ) 9448499902     aeevigmdk@cescmysore.org
13 ಪೋಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್  (ಜಾಗೃತ ದಳ) 9449598620      
14 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 9449598665      
ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಆಪ್ಪಚಾಕಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ -571201
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598602 08272-225906   aeemdk@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810372      
3 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816946      
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಡಿಕೇರಿ ಟೌನ್ 9449598603 08272-228454   somadikere@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ತಳತಮನೆ 9449598604 08272-228454   sotalathmane@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬಾಗಮಂಡಲ 9480810344     sobagamandala@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಂಪಿಗೆ 9448994851     sosampaji@cescmysore.org
8 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮೂರ್ನಾಡು  9449598605 08272-232504   somurnad@cescmysore.org
9 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ನಾಪೋಕ್ಲು 9449598606 08272-237192   sonapoklu@cescmysore.org
10 33 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಮೂರ್ನಾಡು  9449598623 08272-232055    
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ-571213
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598607 08274-247088   aeegkoppal@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810371      
3 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816947      
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 9449598608 08274-247222   sogonikoppal@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬಳಲೆ 9449597484     sobalele@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶ್ರೀಮಂಗಲ 9449598609 08274-246598   sosrimangala@cescmysore.org
7 33 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಮಂಗಲ 9449598628 08274-246218    
ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಶಾಲನಗರ -571234
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598538 08276-274408   aeekushalnagara@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810373      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕುಶಾಲನಗರ  ಟೌನ್ 9449598589 08276-274408   sokushalnagara@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕುಡಿನ 9449598613 08276-271046   sokudige@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಾದಾಪುರ 9449598615 08276-275333   sokushalnagarmadapura@cescmysore.org              
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶುಂಟಿಕೊಪ್ಪ 9449598588 08276-262122   sosuntikoppa@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 9448499965     sochettalli@cescmysore.org
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ  ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಪವರ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-571236
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598612 08276-282005   aeesomwarpet@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810369      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್ 9449598614 08276-282005   sosomwarpet@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ 9449598616 08276-283451   soshanivarasanthe@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ 9449598617 08276-280081   sokodlipet@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಆಲೂರು-ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಅಬ್ಬೂರು ಕಟ್ಟೆ) 9449598622     soalursiddapura@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶಾಂತಳ್ಳಿ 9480837509     soshanthalli@cescmysore.org
8 33 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಮಂಗಲ 9480837521 08276-281989    
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ವಿರಾಜಪೇಟೆ-571218
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9480837545 08274-255319   aeevirajpet@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810368      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ವಿರಾಜಪೇಟೆ 9449598610 08274-257319   sovirajpete@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಅಮ್ಮತಿ 9448994344     soammathi@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಿದ್ದಾಪುರ 9449598611 08274-258222   sosiddapur@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ 9448994341     sopalibetta@cescmysore.org
7 33 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ದಪುರ 9449598626      

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-08-2021 01:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080