ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ-571440
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598636 08224-253230 08224-256838 eeekgl@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 9480841185 08224-252017   aeeokgldiv@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810383      
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9448499967 08224-253017 08224-256838 aokgl@cescmysore.org 
5 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಂತರೀಕ ಪರೀಶೋಧನೆ) 9449598582 08224-253230 08224-256838 aoiakgl@cescmysore.org
6 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816944      
6 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟೀಂಗ್) 9448994348 08224-254348   aeeltkgl@cescmysore.org
7 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟೀಂಗ್) 9480837500 08224-254348    
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಶಾಂತಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪಕ್ಕ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ -571440
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 9448994875 08224-252017   aeekgl@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810379      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಟೌನ್ 9448994876 08224-252017   sokollegala@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ದೇವಂಗಪೇಟೆ 9448994878 08224-252017   sodevanpete@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಚಿಲಕವಾಡಿ 9448994879 08224-252017   sochilakavadi@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ದೊಡ್ಡಿನವಾಡಿ  9448994880     sododdinawadi@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸತ್ತೇಗಾಲ 9449597467     sosattegala@cescmysore.org
8 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು- ಮದುವಿನಹಳ್ಳಿ 9449597468     somaduvinahalli@cescmysore.org
9 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 9449597469      
10 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 9480810375      
ಹನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಹನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹನೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ -571439
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994881 08224-268845
08224-268846
  aeehanur@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810338      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹನೂರು ಟೌನ್ 9448994882 08224-268845   sohanur@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಲೋಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 9448994883 08224-268845   solokkanahalli@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ರಾಮಾಪುರ 9448994884     soramapura@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಎಂ.ಎಂ ಹಿಲ್ಸ್ 9449597465     sommhills@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೌಡಳ್ಳಿ 9449597464     sokawadalli@cescmysore.org
ಯೆಳಂದೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಯಳಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಯಳಂದೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ -571441
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994873 08226-240042   aeeyalandur@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಯೆಳಂದೂರು ಟೌನ್ 9449598576 08226-240042   soyalandur@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಂಬಳ್ಳಿ 9448994874     somamballi@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-08-2021 11:57 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080