ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ

ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಕೆ.ರ್.ಪೇಟೆ-571426
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598596     eeekrpete@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 8277883811      
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480844742      
3 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9480810380     aokrpete@cescmysore.org
ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ -1 ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-1 ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹೊಸ ಹೊಳಲು ರಸ್ತೆ,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ -571426
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994910 08230-261237   aeekrpet1@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841178      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ವಿಟ್ಟಲಪುರ 9448994912     sovittalapura@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶೀಲನೆರೆ 9480837542     sosheelnere@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ 9448994914 08230-264026   soakkihebbal@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬೂಕನಕೆರೆ 9449598618 08230-266100   sobukanakere@cescmysore.org
ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ -2 ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-2 ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹೊಸ ಹೊಳಲು ರಸ್ತೆ,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ -571426
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598660 08230-261237   aeekrpet2@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ  ಟೌನ್ 9448994911 08230-261237   sokrpete@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಂದಗೆರೆ 9448994913     somandageri@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕಿಕ್ಕೇರಿ 9480837540 08230-265440   sokikkeri@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಂತೇಬಾಚಳ್ಳಿ 9449598619 08230-266566   sosanthebachaylli@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-09-2020 11:24 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin