ಹಾಸನ ವೃತ್ತ

ಹಾಸನ ವೃತ್ತ
ವಿಳಾಸ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಹಾಸನ-573201
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994933     seehsn@cescmysore.org
2 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994920     eeeseehsn@cescmysore.org
3 ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9448994934     dcahsn@cescmysore.org
4 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 9449598570     aeeseehsn@cescmysore.org
5 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841195      
6 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆದಾಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ) 9449598404     aoseehsn@cescmysore.org
7 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಹೆಚ್,ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9448994937     aeehthsn@cescmysore.org
8 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್,ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9449598661     aeelthsn@cescmysore.org
9 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್  (ಎಲ್,ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9449598592      
10 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್,ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್)        
11 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್,ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್)        
12 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್,ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್)        
13 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್,ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್)        
14 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಜಾಗೃತ ದಳ) 9448994936     aeevighsn@cescmysore.org
15 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಜಾಗೃತ ದಳ) 9449598658      
16 ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9448994935      

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-07-2020 11:48 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin