ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ವಿಭಾಗ

ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-573116
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994961 08176-252439   eeecrp@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 9449598520 08176-256466   aeecrpdiv@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) - 1 9480810361      
4 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) - 2        
5 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9449598563     aocrp@cescmysore.org
6 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಂತರೀಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) 9449598653     aoiacrp@cescmysore.org
7 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9449598545     aeeltcrp@cescmysore.org
8 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9449598687      
ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ನವೋದಯ ಸರ್ಕಲ್, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ -573116
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994962 08176-252044   aeecrpatna@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810377      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋಡ್೵ 9448994963     sohousingboard@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೇಮಾವತಿ 9448994964     sohemavathi@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಉದಯಪುರ 9448994965     soudayapura@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ 9448994966     sosharavanabelagola@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕುಂದುರು ಮಠ 9449598690     sokundurmatta@cescmysore.org
8 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ನಾರನಕ್ಕಿ 9449598691     sonaranakki@cescmysore.org
9 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 9448998840      
ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ, ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ -573131
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994967 08176-233020   aeenghalli@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841180      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ  9448994968     sonuggehally@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬಾಗೂರು 9448994969     sobagur@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಿರಿಸಾವೆ 9448994970     sohirisave@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೆಂಬಾಳು 9448994971     sokembalu@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ದಿಡಿಗ 9448994972     sodidga@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-07-2020 11:39 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin