ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯಿದೆ 2003 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 1.0 ಎ೦.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಮಗಳು 1956 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 0.5 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2011 ಮತ್ತು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2004 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 0.3 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 2008 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 0.4 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಇಮೇಲ್ ನೀತಿ 2004 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 0.2 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಆಧ್ಯಾದೇಶ 2000 ಕನ್ನಡ 1.2 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

 

ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಗಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು (COS)

 

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ನಿಯಮಗಳು - 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 1.0 ಎ೦.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ನಿಯಮಗಳು - 3ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 0.5 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ನಿಯಮಗಳು - 4ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 0.3 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

 

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು (SOP)

 

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1 ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ (ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು) ಕಾಯಿದೆ 2004 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 0.5 ಎ೦.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-07-2020 12:42 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin