ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಪತ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ

ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

 

ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ವಾಜಮಂಗಲ ೨೨೦ ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 864ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಹಾಸನ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ & ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟಿಲ್&ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೪ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17326-28-dated-06-01-2022

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 979ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

೬೬ಕೆವಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17329-32-dated-06-01-2022

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 788ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಟಿಎಲ್&ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ೬೬/೧೧ ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ  ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17224-28-dated-05-01-2022

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಟಿಎಲ್ & ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 66/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.33ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear for replacement of 1x12.5MVA, 66/11kv power transformer by 1x20 MVA, 66/11 kv power transformer at 66/11kv Thandya substation in Nanjangud Taluk-Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 853ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
   Approval for availing line clear for replacement of 2x8 MVA, 66/11 kv power transformer by 2x12.5MVA, 66/11kv power transformer at 66/11kv Thalakadu substation in T.Narasipura Taluk .  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  881ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 220/66/11 ಕೆವಿ & 66/11 ಕೆವಿ  ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.92ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಗರುಡನ ಉಕ್ಕಡ - ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 66ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ (ಗೌರಿಪುರ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ) ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಗರುಡನ ಉಕ್ಕಡ - ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 66ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ (ಗಂಜಂ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ) ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.25ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 2.81ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 1. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.24ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 2 Approval for availing Line clear of 66 KV Kadakola Devanur (Nanjangud) SC line on Emergency basis for Strengthening of 66 KV Kadakola-Devanur (Nanjangud) SC line on SC towers having coyote conductor by replacing with drake conductor on 220/110/66 KV DC towers for a distance of 23.13 Kms in Nanjangud Taluk, Mysore District.  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.31ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
 3 ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ   ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  2.81ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
 4 Approval for availing LC of 66kV Devanur & Suttur Subtstations along with I/c Line on 15.11.2021 between 07:00Hrs to 16:00Hrs on Emenrgency basis_Reg  ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.32ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 Approval for availing LC of 66kV Thumbla Subtstations along with I/c Line on 19.11.2021 between 07:00Hrs to 16:00Hrs on Emenrgency basis_Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.12MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-01-2022 12:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080