ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ

ಎಂ ಜಿ ಟಿ-7 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವರ್ಷ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ

ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1 2017-18 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 974ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 2018-19 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 255ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಎಂ ಜಿ ಟಿ-9

ಕ್ರ.ಸಂ

ವರ್ಷ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ

ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1

2017-18

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

250ಕೆಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

2018-19

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

2.12 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-08-2020 04:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin