ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ 2003 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು  ಸಂಚಾಲಕರು
1 ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.ಎ, ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಜೋಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು,      ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448994733

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ.ಎಸ್.ಬಿ., ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ವಿವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598644

ಶ್ರೀ.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ.ಡಿ.ಎಸ್.‌, ನಂ.1, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಉಲ್ಲಾಳ್‌ ಮೈನ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560056

 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448217710

ಶ್ರೀಮತಿ.ಜ್ಯೋತಿ .ಕೆ.ವಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಜೋಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598550
2 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್.ಎಂ.ಕೆ,  ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),        ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು.        ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598533

ಶ್ರೀ.ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಆರ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448994864

 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್.ಸಿ.ಎಮ್.‌,

ರಾಮಮಂದಿರ ಹಿಂಭಾಗ, ಶಂಕರಪುರ ಬಡಾವಣೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ- 571313

 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9886256729

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಎನ್ , ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂ.ಪ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9449598647
3 ಕೊಡಗು ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್.ಎಂ.ಕೆ,       ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),       ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು .                                     ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598533

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ  ಬಾಯಿ ಎಸ್,  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕೊಡಗು


ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 94495 98601
 

ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎಮ್.ಮುತ್ತಣ್ಣ,

ನಂ. 14-9-20, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನೆಹರು ಲೇಔಟ್‌, ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಕುಶಾಲನಗರ-571234,

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845250980

ಶ್ರೀ.ದಿಲೀಪ್ ಕೆ.ಎಂ ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ತಾಂ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480810367
4 ಮಂಡ್ಯ

ಶ್ರೀ. ಸೋಮಶೇಖರ್.ಬಿ,

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ.  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598633

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಕೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮಂಡ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9448994730  

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಆರ್.ಎ ಪ್ರಕಾಶ್

ನಂ. 1966. 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಿ ವಿ ನಗರ, ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9980654912
ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೆ.ಆರ್.,
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ತಾಂ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮಂಡ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598560
5 ಹಾಸನ

ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ.ಆರ್.,
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮೈಸೂರು.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:   9448499920

ಶ್ರೀ , ಜಿ ಎಂ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹಾಸನ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448994938

 ಶ್ರೀ. ಸುಧೀಂದ್ರ ಎನ್‌,

ಭಾರ್ಗವಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಅವಿನ್ಯೂ, ವೆಸ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಗರ, ಹಾಸನ - 573201.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:   9242131634

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಿವಸುಂದರ್, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹಾಸನ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598404

 

ಫಾರ್ಮ್ ಎ & ಬಿ

 

ವಿದ್ಯುತ್ ಚ್ಛಕ್ತಿ ಲೋಕಪಾಲಕರ ವಿಳಾಸ

ವಿದ್ಯುತ್ ಚ್ಛಕ್ತಿ ಲೋಕಪಾಲಕರು
ನಂ. 16, ಸಿ-1 ಮಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ,
ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
ಇಮೇಲ್ : ombkar@gmail.com
ಫೋನ್ : 080 - 41692617

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-02-2024 06:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080